นิสิตวิจารณ์ มหาลัยออกกฏลิฟต์อาคารเรียนรวม ใช้ได้เฉพาะอาจารย์เท่านั้น

นิสิตวิจารณ์ มหาลัยออกกฏลิฟต์อาคารเรียนรวม ใช้ได้เฉพาะอาจารย์ และนิสิตพิเศษเท่านั้น จากเหตุการณ์ที่มีนิสิต ได้โพสน์ข้อความการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานลิฟต์ของอาคารเรียนรวม (QS) ทำให้เกิดกระแสนิสิตออกมาแสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์ เป็นจำนวนมาก  เกียวกับสิทธิ ที่นิสิตควรจะได้รับ และการแบ่งแยกระดับชั้นกัน โดยประเด็นหลักน่าจะเกิดจากการพูดจากันระหว่างอาจารย์ กับนิสิตพิเศษที่ใช้ลิฟต์ด้วยกันนั้นเอง

นิสิตวิจารณ์ มหาลัยออกกฏลิฟต์อาคารเรียนรวม ใช้ได้เฉพาะอาจารย์เท่านั้น

 

นิสิตวิจารณ์ มหาลัยออกกฏลิฟต์อาคารเรียนรวม ใช้ได้เฉพาะอาจารย์เท่านั้น

Comments

comments