การแจ้งย้ายทะเบียนบ้าน เข้ามหาวิทยาลัยนเรศวร

รู้หรือเปล่านะ ถ้าใครที่จะมาเป็นลูกพระนเรศวร ก็ต้องมาอยู่บ้านท่านนะ โดยนิสิตที่มาเรียนที่นี่ จะตั้งย้ายทะเบียนเข้ามาอยู่กันเลย โดยบ้านเลขที่ของ ม.นเรศวร คือ 99 ม.9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ซึ่งแต่ล่ะคณะก็จะมี เลขทับที่แตกต่างกันไป น้อง ๆ สามารถดูได้จากในนี้เลยนะ (ย้ายมาให้ตรงคณะตัวเองนะ) และสิทธิประโยชน์มากมายเมื่อเราย้ายมาอยู่บ้านหลังใหญ่นี้ คือ การได้รักษาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อน้อง ๆ เจ็บป่วย พ่อแม่หายห่วงได้เลยเพราะเรามีสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้และอาจารย์หมอที่เก่ง ๆ ทั้งนั้น และสำหรับนิสิต กยศ. ก็จะสะดวกในการทำเรื่องกู้ยืม และสิทธิ์ต่าง ๆ อีกมากมายเลยที่เดียวเอาเป็นว่าโดยเฉพาะน้อง ๆ ปี 1 อย่าลืมย้ายทะเบียนบ้านก่อนมาอยู่บ้านหลังใหญ่หลังนี้นะ ^_^ และย้ายอย่างไร ให้น้อง ๆ ไปขอทำเรื่องย้ายที่อำเภอ โดยให้เจ้าบ้านที่น้องมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ไปดำเนินการแจ้งย้าย


เอกสารที่ต้องนำไป
– สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
– บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
– หนังสือมอบหมายของเจ้าบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบหมาย (กรณีที่เจ้าบ้านมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)

เอกสารที่นำมายื่นที่ มอนอ
– นำ ทร.6 มายื่นที่มหาวิทยาลัยในวันรายงานตัว หรือ สำนักงานหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารขวัญเมือง ชั้น ล่าง
– หลังจากการยื่นเอกสาร ประมาณ 1 เดือน จะได้รับ ทร.14 เพื่อนำไปใช้เป็นเอกสารราชการ (ติดต่อรับด้วยตนเองที่สำนักงานหอพักฯ) การย้ายออก
– ติดต่อที่ว่าการภูมิลำเนาเดิม แจ้งความประสงค์ย้ายออก ต้องไปดำเนินการด้วยตนเอง พร้อมเจ้าบ้าน (ยกเว้น นิสิตที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก)

อื่น ๆ
– น้องๆ ที่ต้องการกู้ กยศ. รายใหม่ ต้องขอรหัสเข้าระบบ e-studentloan ก่อนย้ายทะเบียนบ้าน (รายเก่า จะกู้ต่อเนื่องข้ามข้อนี้ไป)
– ไม่ควรย้ายก่อน มารายงานตัว 15 วันอาจจะมีค่าปรับ
– ไม่สามารถย้ายปลายทางได้ ต้องย้ายจาก อำเภอ ที่ทะเบียนน้องๆ อยู่ โดยต้องนำเจ้าบ้านไปด้วย