กรมทางหลวงอนุมัติงบ 25 ล้านปรับภูมิทัศน์และสถาปัตกรรมทางหลวงหน้า ม.นเรศวร

จากการรายงานข่าวของทีมงานคอลัมน์หมายเลข 7 ตรวจสอบโครงการกรมทางหลวง กรณีจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวงหมายเลข 117 (หนองนา-พิษณุโลก) ระยะทาง 6 กิโลเมตร

โดยทางรายงานข่าวของทีมงานคอลัมน์หมายเลข 7 รายงานว่าอาจจะมีตัดต้นไม่เดิมที่มีอยู่เดิม โดยจุดเดิมนั้นเป็นต้นเสลา ที่ตอนนี้กำลังเบ่งบาน เป็นระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร

งบ 25 ล้านปรับภูมิทัศน์และสถาปัตกรรมทางหลวงหน้า ม.นเรศวร

 

จากการรายงานข่าวของทีมงานคอลัมน์หมายเลข 7

 

ที่มา : คอลัมน์หมายเลข 7