ประกาศแล้ว! คะแนน #GATPAT ปี 61 ดูคะแนน กันได้เลย

ประกาศแล้ว! คะแนน #GATPAT ปี 61 ดูคะแนน กันได้เลย  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ไดประกาศผลการสอบ GAT/PAT ปี  61 แล้วนะน้อง ๆ สามารถเข้าไปตรวจสอบคะแนนกันได้และในส่วนของโควตา ม.นเรศวร นั้นจะประกาศในวันที่ 12

Read more

Dek-D เปิดสอบ GAT PAT เสมือนจริง Pre-Ent4.0 สำหรับ #dek61

Dek-D เปิดสอบ GAT PAT เสมือนจริง Pre-Ent4.0 สำหรับ #dek61 สำหรับเด็ก 61 คงจะต้องเปลียนคำพูดติดปากจากแอดมิชชั่นมาเป็น “เอนทรานซ์ 4.0” ระบบสอบเข้ามหา’ลัยใหม่ปี 61 จากเมื่อก่อนเด็กรุ่นก่อน 48 รู้จักกันดี  ซึ่ง Ent4.0 จะเปิดสอบ “พร้อมกันทั่วประเทศ”

Read more

TOP 10 คณะ/สาขา ม.นเรศวร จำนวนนักเรียนยืนระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2559

TOP 10 คณะ/สาขา ม.นเรศวร จำนวนนักเรียนยืนระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา  2559  ใกล้แล้วสำหรับการสอบทั้ง O-NET และ GAT PAT สำหรับน้อง ๆ ที่จะนำไปยื่นในรอบ ระบบกลาง (Admissions) ในปีการศึกษา  2560 วันนี้แอดไปสืบหาข้อมูล TOP

Read more

กำหนดการแอดมิชชัน และโควตา ม.นเรศวร ปีการศึกษา 60

กำหนดการแอดมิชชัน และโควตา ม.นเรศวร ปีการศึกษา 60 จากประกาศของ ทปอ. ได้กำหนดปฏิทินการคัดเลือกนักศึกษาเข้ามหาวิทยาลัยปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามภาพด้านล่างนี้ และสำหรับน้อง ๆ ที่สมัครโควตา ม.นเรศวร และได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว

Read more