กำหนดการแอดมิชชัน และโควตา ม.นเรศวร ปีการศึกษา 60

กำหนดการแอดมิชชัน และโควตา ม.นเรศวร ปีการศึกษา 60 จากประกาศของ ทปอ. ได้กำหนดปฏิทินการคัดเลือกนักศึกษาเข้ามหาวิทยาลัยปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามภาพด้านล่างนี้ และสำหรับน้อง ๆ ที่สมัครโควตา ม.นเรศวร และได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว สามารถดูรายละเอียดของกำหนดการโควตา อาทิ การตรวจร่างกาย การสอบสัมภาษณ์ (ตารางการตรวจร่างกาย การสอบสัมภาษณ์) ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

ดาวน์โหลด PDF

กำหนดการแอดมิชชัน และโควตา ม.นเรศวร ปีการศึกษา 60