โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับรับสมัครตำแหน่งครู 9 อัตรา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับรับสมัครตำแหน่งครู  9 อัตรา โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ซึ่งรายละเอียดตำแหน่งคณุทั้ง 9 มีตามนี้เลย

mornornews

March 4, 2017

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

mornornews

March 2, 2017

คณะสังคมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ ภาควิชาจิตวิทยา

คณะสังคมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ ภาควิชาจิตวิทยา เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร นสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาจิตวิทยา จำนวน 2 อัตรา โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

mornornews

March 2, 2017

คณะแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินงบประมาณรายได้)  จำนวน 4 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,520 บาท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

mornornews

March 2, 2017

โรงพยาบาล ม.นเรศวร เปิดรับสมัครเภสัชกร จำนวน 6 อัตรา

โรงพยาบาล ม.นเรศวร เปิดรับสมัครเภสัชกร จำนวน 6 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 มีนาคม 2560 และจะประกาศสิทธิ์ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2560 ถ้าท่านใดส่วนใจก็สามารถอ่านรายละเอียดได้จากด้านล่างนี้นะจ๊ะ

mornornews

February 27, 2017

คณะแพทยศาสตร์ เปิดรับพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร และพนักงานราชการ 39 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ เปิดรับพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร และพนักงานราชการ 39 อัตรา (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 2/2560 ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 6 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล จำนวน 10 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 14 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม จำนวน 9 อัตรา

mornornews

January 19, 2017

ม.นเรศวร เปิดรับพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา

ม.นเรศวร เปิดรับพนักงาน ตามประกาศมหาลัยนเรศวร เรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2560 จำนวน 9 อัตรา โดยแบ่งเป็น กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ โดยรับทั้งวุฒิ ปวส-ปริญญาตรี

mornornews

January 6, 2017

กองอาคารสถานที่ ม.นเรศวร เปิดรับพนังงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง สถาปนิก วิศวกร 3 อัตรา

มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานมหาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่ง สถาปนิก วิศวกรเครื่องกล และวิศวกรสิ่งแวดล้อม สังกัดกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาลัยนเรศวร

mornornews

August 2, 2016

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 5 อัตรา

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 5 อัตรา โดยสังกัดหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สถาบันการศึกษาต่อเนื่อง กองบริการวิชาการ และทรัพย์สิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์

mornornews

August 2, 2016

คณะสังคมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ 3 อัตรา

คณะสังคมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ 3 อัตรา จะสังกัดภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะเวลาการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2559 ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะสังคมศาสตร์ โทร 0 5596 1999 ข้อมูล : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

mornornews

July 8, 2016
1 2