คณะแพทยศาสตร์ เปิดรับพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร และพนักงานราชการ 39 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ เปิดรับพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร และพนักงานราชการ 39 อัตรา (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 2/2560 ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 6 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล จำนวน 10 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 14 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม จำนวน 9 อัตรา
1. พนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร   จำนวน  6  อัตรา

 1. ตำแหน่ง เภสัชกร (หลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 18,720 บาท) (หลักสูตร 6 ปี อัตราเงินเดือน 22,950 บาท)
  – หน่วยบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก จำนวน  1  อัตรา
  – หน่วยวิชาการและบริบาลเภสัชกรรม จำนวน  2  อัตรา
  – หน่วยบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน จำนวน  2  อัตรา
  – หน่วยคลังยา จำนวน  1  อัตรา

2. พนักงานราชการ  จำนวน 33 อัตรา

 1. ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล   จำนวน 10 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 11,280 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
 2. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้   จำนวน 14 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 10,430 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาทเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายการพยาบาล
 3. ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม  จำนวน  9  อัตรา
  อัตราเงินเดือน 10,430 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
  – หน่วยวิชาการและบริบาลเภสัชกรรม จำนวน  1  อัตรา
  – หน่วยผลิตยา จำนวน  2  อัตรา
  – หน่วยบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน จำนวน  4  อัตรา
  – หน่วยคลังยา จำนวน  2  อัตรา

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ

 • ตําแหน่งเภสัชกรและตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม
  18 มกราคม- 3 กุมภาพันธ์2560
 • ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานพยาบาลและตําแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
  18 – 27มกราคม 2560

ยื่นใบสมัครสอบได้ที่งานทรัพยากรบุคคลชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 72 คณะแพทยศาสตร์
โทร. 0 5596 7939

รายละเอียดประกาศ
ใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร
ใบสมัครงานพนักงานราชการ

ขอบคุณข้อมูล :  คณะแพทยศาสตร์