ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559 “ครูผู้อุทิศร่างกายเป็นตำราชีวิต” มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งกำหนดจัดงานในที่ 18-19 มีนาคม 2560

Read more

ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558

ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 จากที่มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ให้กับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 ล่าสุดกองบริการการศึกษาได้ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งลำดับที่ตรวจสอบนั้นมีความสำคัญมากในการใช้เพื่อรายงานตัวทั้ง 3  วัน ซ้อมย่อย วันซ้อมใหญ่

Read more

ม.นเรศวร จัดรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน

เป็นประจำของทุกปี ในวันที่ 25 เมษายน ม.นเรศวร จัดรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ ในอดีตพระองค์ได้กอบกู้อิสรภาพของไทย และทำนุบำรุงบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนปกปักรักษาเอกราชของชาติ จนทำให้มีประเทศไทย

Read more

ขอเชิญทุกท่านชมงาน “ถนนศิลปะ Street Art ครั้งที่ 1”

ขอเชิญทุกท่านชมการแสดงผลงานนิสิตภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในชื่องาน”Street Art ครั้งที่ 1″

Read more

นักกีฬา ม.นเรศวร คว้า 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 43

นักกีฬา ม.นเรศวร คว้า 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์ ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 9-18 มกราคมนี้

Read more

ขอเชิญนิสิตที่สนใจสมัครเลือกตั้ง เป็นผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

มาแล้วสำหรับโอกาสดีๆ ที่เปิดโอกาสให้ได้ฝึกประสบการณ์การเป็นผู้นำนิสิต เพื่อทำกิจกรรมเพื่อมหาวิทยาลัยใน ปีการศึกษา  2559 สำหรับ

Read more

รวมภาพบรรยากาศ งานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557

ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557 นี้เราจึงได้

Read more