ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558

ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 จากที่มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ให้กับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 ล่าสุดกองบริการการศึกษาได้ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งลำดับที่ตรวจสอบนั้นมีความสำคัญมากในการใช้เพื่อรายงานตัวทั้ง 3  วัน ซ้อมย่อย วันซ้อมใหญ่ และวันจริง

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตามกลุ่ม (วิธีค้นหารายชื่อโดยการคลิกเลือกกลุ่ม และจะได้รายชื่อกด Control+F พิมพ์ช่ือเพื่อค้นหา)

กลุ่มที่ 1 บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิต

โดยมีการแบ่งออกเป็น 18 กลุ่ม สำหรับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งภาคเข้าและภาคบ่าย

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558และกองกิจการนิสิตได้ทำคู่มือและขั้นตอนให้ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ทุกท่านสำหรับการเตรียมตัวและศึกษาขั้นตอนและกำหนดการให้ระเอียดทั้งวันซ้อมย่อย วันซ้อมใหญ่ และวันจริง สามารถอ่านคู่มือได้ที่นี่ คลิก

 

ที่มา : กองบริการการศึกษา