รีวิว หอพักนิสิต ม.นเรศวร (ฉบับสมบูรณ์)

รีวิว หอพักนิสิต ม.นเรศวร (ฉบับสมบูรณ์) ใกล้เปิดเทอมกันแล้ว สำหรับน้อง ๆ ปี 1 ที่จะต้องมาอยู่หอในของมหาวิทยาลัย ตลอด 1 ปีที่มาเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ หอในจะเป็นสถานที่เริ่มต้นชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เพราะเป็นที่นอน ที่ทำงาน ที่พบเพื่อนใหม่ ได้ทำกิจกรรมร่วมกันมากมาย

mornornews

June 27, 2017