รีวิว หอพักนิสิต ม.นเรศวร (ฉบับสมบูรณ์)

รีวิว หอพักนิสิต ม.นเรศวร (ฉบับสมบูรณ์) ใกล้เปิดเทอมกันแล้ว สำหรับน้อง ๆ ปี 1 ที่จะต้องมาอยู่หอในของมหาวิทยาลัย ตลอด 1 ปีที่มาเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ หอในจะเป็นสถานที่เริ่มต้นชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เพราะเป็นที่นอน ที่ทำงาน ที่พบเพื่อนใหม่ ได้ทำกิจกรรมร่วมกันมากมาย

mornornews

June 27, 2017

การแจ้งย้ายทะเบียนบ้าน เข้ามหาวิทยาลัยนเรศวร

รู้หรือเปล่านะ ถ้าใครที่จะมาเป็นลูกพระนเรศวร ก็ต้องมาอยู่บ้านท่านนะ โดยนิสิตที่มาเรียนที่นี่ จะตั้งย้ายทะเบียนเข้ามาอยู่กันเลย โดยบ้านเลขที่ของ ม.นเรศวร คือ 99 ม.9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ซึ่งแต่ล่ะคณะก็จะมี เลขทับที่แตกต่างกันไป น้อง ๆ สามารถดูได้จากในนี้เลยนะ (ย้ายมาให้ตรงคณะตัวเองนะ) และสิทธิประโยชน์มากมายเมื่อเราย้ายมาอยู่บ้านหลังใหญ่นี้ คือ การได้รักษาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

mornornews

March 16, 2017