โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับรับสมัครตำแหน่งครู 9 อัตรา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับรับสมัครตำแหน่งครู  9 อัตรา โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ซึ่งรายละเอียดตำแหน่งคณุทั้ง 9 มีตามนี้เลย

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จำนวน 4 อัตรา

วิธีการรับสมัคร

สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โดยยื่นใบสมัครได้ที่

1. กองการบริหารงานบุคคล อาคารมิ่งขวัญ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

สอบถามรายละเอียด ได้ที่ 0-5596-1173 หรือ 0-5537-8306-11

>>ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม<<

 

ขอบคุณข้อมูล : www.satit.nu.ac.th