คณะแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินงบประมาณรายได้)  จำนวน 4 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,520 บาท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ภาควิชารังสีวิทยา

2. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ภาควิชาพยาธิวิทยา

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ หน่วยคลังยา งานเภสัชกรรม

 

กําหนดวันยื่นใบสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์– 10 มีนาคม 2560 สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่  หรือทางไปรษณีย์ ได้ที่งานทรัพยากรบุคคลชั้น  5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ โทร. 0 5596 7939

โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2mwAGFx