TOP 10 คณะ/สาขา ม.นเรศวร จำนวนนักเรียนยืนระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2559

TOP 10 คณะ/สาขา ม.นเรศวร จำนวนนักเรียนยืนระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา  2559  ใกล้แล้วสำหรับการสอบทั้ง O-NET และ GAT PAT สำหรับน้อง ๆ ที่จะนำไปยื่นในรอบ ระบบกลาง (Admissions) ในปีการศึกษา  2560 วันนี้แอดไปสืบหาข้อมูล TOP 10 คณะ/สาขา ของ ม.นเรศวร

ที่ปีที่แล้วนักเรียนเลือกจำนวนเท่าไร และคะแนนสูง-ตำ่ ในรอบ Admissions ปีการศึกษา  2559 (ซึ่งข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่โดย สอท. สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย) แต่ก่อนหน้านี้แอดได้มีบทความการจัด TOP  10 แบบเดียวกันแต่เป็นการประเมินโดยการคำนวณ TOP 10 คณะ/สาขา ม.นเรศวร ที่ผู้ยื่นเลือกสูงสุด Admission’59 ที่ผู้ยื่นเลือก (แต่จำนวนผู้ยื่นทั้งหมดนั้นไม่ใช่เพียงแต่อันดับที่ 1 เท่านั้นรวมทั้งหมดที่ผู้ยืนเลือกอยู่ในอันดับ)  และถ้ามีโอกาศแอดจะหาข้อมูล TOP 10 คณะ/สาขา ม.นเรศวร ที่มีการเลือกเป็นอันดับ 1 ให้ได้ทราบกัน แต่ก่อนนี้เราไปดูกันว่ามี คณะ/สาขา  ในใจของน้อง ๆ หรือเปล่าที่ติด TOP 10 คณะ/สาขา ม.นเรศวร
TOP 10 คณะ/สาขา ม.นเรศวร จำนวนนักเรียนยืนระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2559TOP 10 คณะ/สาขา ม.นเรศวร จำนวนนักเรียนยืนระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2559

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย