TOP 10 คณะ/สาขา ม.นเรศวร ยอดสมัคร Admission 60 สูงที่สุด

TOP 10 คณะ/สาขา ม.นเรศวร ยอดสมัคร Admission 60 สูงที่สุด  หลังจากที่การสอบเข้ารอบ Admission 60 ได้เสร็จสิ้นไปแล้ว ล่าสุดทาง ทปอ. ได้เปิดเผยข้อมูลสถิติการสมัครในรอบ Admission 60 โดยของ ม.นเรศวร ทีมงาน Mornornews ได้รวบรวมสถิติมาให้ดูกันว่า 10 อันดับแรก ของ ม.นเรศวร นั้นเรามีคณะและสาขาอะไรกันบ้างเรามาดูกันเลย

mornornews

August 6, 2017

ใจต้องรักมากจริง ๆ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) คะแนน -5,7XX ผ่านแอด

ใจต้องรักมากจริง ๆ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) คะแนน -5,7XX ผ่านแอด จากที่มีการประกาศผลรอบ Admission 60 ไปแล้วก็มีผลคะแนน คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด แอดมิชชัน 60 ออกมาให้เราได้ดูเมื่อเปรียบเทียบจากคะแนน คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด แอดมิชชัน 59 และพบว่า

mornornews

June 18, 2017

TOP 10 คณะ/สาขา ม.นเรศวร จำนวนนักเรียนยืนระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2559

TOP 10 คณะ/สาขา ม.นเรศวร จำนวนนักเรียนยืนระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา  2559  ใกล้แล้วสำหรับการสอบทั้ง O-NET และ GAT PAT สำหรับน้อง ๆ ที่จะนำไปยื่นในรอบ ระบบกลาง (Admissions) ในปีการศึกษา  2560 วันนี้แอดไปสืบหาข้อมูล TOP 10 คณะ/สาขา ของ ม.นเรศวร

mornornews

February 5, 2017

“คณะนิติศาสตร์” ม.นเรศวร ติดอับดับ 7 ของประเทศ ที่ผู้ยื่นเลือกสูงสุด Admissions ’59

จากที่เราได้ทราบกันไปแล้วว่าผู้ที่สนใจยืน ยื่นเลือกสูงสุด Admissions ’59 ใน ม.นเรศวร นั้นมีคณะ/สาขา ใดบ้างครั้งนี้เรามาดูกันว่าใน คณะนิติศาสตร์ ทั่วประเทศนั้น ม.นเรศวร ของเราติดอันดับที่ 7 ที่มีผู้สนใจมาก โดยเว็บไซต์ Admission premium ได้รายงานสถิติออกมาว่า TOP 10 ที่ผู้ยื่นเลือกสูงสุด “คณะนิติศาสตร์” นั้นมีมหาวิทยาลัยใดบ้าง

mornornews

May 5, 2016