กองอาคารสถานที่ ม.นเรศวร เปิดรับพนังงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง สถาปนิก วิศวกร 3 อัตรา

มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานมหาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่ง สถาปนิก วิศวกรเครื่องกล และวิศวกรสิ่งแวดล้อม สังกัดกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาลัยนเรศวร

  • ตำแหน่ง สถาปนิก จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,720 บาท

  • ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 1,7520 บาท

  • ตำแหน่ง วิศวกรสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 1,7520 บาท

สังกัดกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาลัยนเรศวร

**ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ Cambridge English Placement Test ระดับ A2 ขึ้นไป ยกเว้นผู้ที่สอบแข่งขันมีผลคะแนนในระดับ  A2 ขึ้นไป อยู่แล้ว
สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ กองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร สมัครตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม ถึง 5 สิงหาคม 2559

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : www.personnel.nu.ac.th/home