เกณฑ์ตัดรีไทร์ ระดับปริญญาตรี ม.นเรศวร ใช้ตั้งแต่ รหัส 59 ขึ้นไป

เกณฑ์ตัดรีไทร์ ระดับปริญญาตรี ม.นเรศวร ใช้ตั้งแต่ รหัส 59 ขึ้นไป จากเดิมที่มหาวิทยาลัยประกาศ ปรับใหม่เกณฑ์ตัดรีไทล์ระดับปริญญาตรี.. 2559 เป็นต้นไป สำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัยมีอีก 1 กฎที่สำคัญที่น้อง ๆ อาจจะได้ยินกันดีก็คือ เกณฑ์ตัดรีไทร์  (หรือเกณฑ์ที่ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) แต่ทว่าในปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไปนั้นมีการปรับเกณฑ์การตัดรีไทร์ เป็นแบบภาคเรียนโดยสรุปง่าย ๆ ว่าถ้าผลการเรียนต่ำตั้งแต่เทอมแรกก็สามารถโดนตัดรีไทร์ ได้ตั้งแต่เทอมแรก ซึ่งมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้ใจร้ายกับน้อง ๆ มากจนเกินไปล่าสุด มหาวิทยาลัยก็ได้แก้เกณฑ์ตัดรีไทร์ใหม่ ไปดูกันเลยว่าเกณฑ์ตัดรีไทร์ใหม่นี้จะเป็นอย่างไร

ผลการเรียนรวม GPA มากกว่า 2.00 ก็สบายใจไป

เกณฑ์ตัดรีไทร์ ระดับปริญญาตรี ม.นเรศวร ใช้ตั้งแต่ รหัส 59 ขึ้นไป

 

ถ้าผลการเรียนรวม GPA น้อยกว่า 2.00 ก็จะรอพินิจ

เกณฑ์ตัดรีไทร์ ระดับปริญญาตรี ม.นเรศวร ใช้ตั้งแต่ รหัส 59 ขึ้นไป

ถ้าผลการเรียนรวม GPA น้อยกว่า 1.50 มื่อเรียนมาแล้ว 2 เทอมก็จะโดนรีไทร์เลยนะ(จากเดิมที่ถ้าต่ำกว่า 1.50 ก็จะโดนไทร์ได้ในเทอมแรกแต่ระเบียบใหม่จะรอแก้ตัวได้ในเทอมที่ 2 นะ)

เกณฑ์ตัดรีไทร์ ระดับปริญญาตรี ม.นเรศวร ใช้ตั้งแต่ รหัส 59 ขึ้นไป

และถ้าเรียนในปี 2 ขึ้นไปผลการเรียนรวม GPA น้อยกว่า 1.75 ก็จะโดนรีไทร์เลยนะ (!_!)

เกณฑ์ตัดรีไทร์ ระดับปริญญาตรี ม.นเรศวร ใช้ตั้งแต่ รหัส 59 ขึ้นไป

 

เกณฑ์ตัดรีไทร์ ระดับปริญญาตรี ม.นเรศวร ใช้ตั้งแต่ รหัส 59 ขึ้นไป ที่มา : กองบริการการศึกษา