ขอเชิญทุกท่านชมงาน “ถนนศิลปะ Street Art ครั้งที่ 1”


ขอเชิญทุกท่านชมการแสดงผลงานนิสิตภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในชื่องาน”Street Art ครั้งที่ 1″

จัดขึ้น วันที่ 27-28 ม.ค.59 เวลา 17.00-22.00 น. ณ ลานจอดรถคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.นเรศวรภายในงานมีการแสดงดนตรี นิทรรศการผลงานนิสิตและอาจารย์, งานศิลปะ อาทิเช่น หนังสือทำมือ เสื้อทำมือ และอื่นๆ อีกทั้งยังมีการบริการวิชาการ สาธิตการเขียนรูปเหมือน รูปล้อ ปั้นรูปเหมือน และอื่นๆอีกมากมาย งานนี้พลาดไม่ได้แล้ว!!

ข้อมูลจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.