ขอเชิญนิสิตที่สนใจสมัครเลือกตั้ง เป็นผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

มาแล้วสำหรับโอกาสดีๆ ที่เปิดโอกาสให้ได้ฝึกประสบการณ์การเป็นผู้นำนิสิต เพื่อทำกิจกรรมเพื่อมหาวิทยาลัยใน ปีการศึกษา  2559 สำหรับนิสิตที่สนใจสมัครได้ที่กองกิจการนิสิต ภายในวันที่ 29 มกราคม นี้นะจ๊ะ ทั้งตำแหน่งนายกองค์การนิสิต สมาชิกสภานิสิต ประธานสโมสรนิสิต ทุกคณะ และอุปนายกคณะแพทย์

และจะให้นิสิตทุกคนที่มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถเลือกคนดี มีความสามารถเข้ามาเป็ฯตัวแทนและทำงานเพื่อมหาวิทยาลัยนเรศวร ของเราในวันที่ 16-18 มีนาคม  2559 นี้ ทางระบบ Online https://election.nu.ac.th/Pub_CountScoreByCandidate.aspx