ขั้นตอนการกู้ยืม กยศ. ม.นเรศวร

จากความต้องการของน้อง ๆ สอบถามมามากมายว่าขั้นตอนการกู้ กยศ. ของ ม.นเรศวร นั้นมีขั้นตอนอะไรบ้าง วันนี้พี่ ๆ เลยมาให้ข้อมูลโดยสรุป มาให้ลองศึกษากันก่อนนะ สำหรับรายเก่าที่กู้มาตั้งแต่ ม.ปลายแล้วก็สามารถยืนกู้ใหม่ต่อสัญญาได้เลย และสำหรับรายใหม่ก็ต้องไปสมัครขอรหัสก่อนนะจ๊ะ  แล้วยื่นกู้ เราไปดูกันเลยว่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง

สำหรับรายเก่าที่กู้มาตั้งแต่ ม.ปลายแล้วก็สามารถต่อสัญญาได้เลย และสำหรับรายเก่าก็ต้องไปสมัครขอรหัสก่อนนะจ๊ะ เราไปดูกันเลยว่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง

 

การยืนกู้ กยศ. 

ยืนกู้ที่ เว็บไซต์ กยศ.สำนักงานใหญ่ เลือกแบบยืนยัน https://eservices.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/html/index.html

– รายเก่ากรอกข้อมูลยื่นกู้
– รายใหม่ให้ลงทะเบียนขอรหัสก่อน

 

ยื่นกู้ตามปีการศึกษา (เลือกภาคเรียนที่ 1 ทำสัญญากู้เป็นปี)

 

รายเก่า (ไม่ย้ายที่เรียน) ยืนคำขอกู้  ** รายเก่า และใหม่ ย้ายที่เรียน เลือกกรณีย้ายสถานศึกษา

 

ค้นหา ชื่อมหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยนเรศวร”

 

เริ่มกรอกคำขอกู้  แต่ว่าต้องมีรหัสนิสิตทั้ง 2 เว็บ กยศ. ใหญ่ และ กยศ. ม.นเรศวร ข้อที่ 4 เลือกกู้ได้ 2 อย่าง 1. ค่าเล่าเรียน 2. ค่าครองชีพ (ค่าเกี่ยวเนื่องฯ กู้ไม่ได้) (จะกู้แบบไหนก็เลือก ถ้าจะกู้ทั้ง 2 อย่างก็เลือก 2 อย่าง)

 

 

เว็บไซต์ กยศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร

กรอกข้อมูลและรายละเอียด https://studentloan.nu.ac.th/

ข้อมูลบางส่วนมีแล้ว แล้วจะแก้ไข แต่ระบบไม่สามารถแก้ไขได้ (ไม่ต้องแก้ไขใด ๆ) หากมีการเปลี่ยนชื่อนามสกุล ให้ขีดยาว แล้วเขียนชื่อใหม่ด้วยปากกาดำ และแนบสำเนาใบการเปลี่ยนชื่อสกุล และรับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารการเปลี่ยนชื่อของใคร เจ้าของต้องรับรองเอง**

รายละเอียดค่าใช้จ่ายการกู้  2 แบบ แบบเดียวกับ กยศ. สำนักงานใหญ่

1. ค่าเทอม
2. เทอม 2. ค่าครองชีพรายเดือน 12 เดือน (ไม่รวมค่าเพิ่มถอนรายวิชา) ให้กรอกเป็นรายปี และนับการกู้เป็นปี ให้กรอกข้อมูลการกู้ตั้งแต่ที่เริ่มกู้ มัธยม มหาวิทยาลัย

แบบคำขอกู้ กยศ.มน. มีให้ติดรูป น้อง ๆ อย่าลืมติดรูปกันด้วยนะ

เอกสาร

– แบบคำขอกู้ กยศ.มน. (ปริ้นหน้าหลัง ตรวจสอบความเรียบร้อย)
– แบบฟอร์มจาก  กยศ.สำนักงานใหญ่ (ปริ้นให้อยู่หน้าเดียว ปรับขนาดให้พอดีกับกระดาษ) ปริ้นขาวดำได้ ไม่จำเป็นต้องปริ้นสี
– จำนวนชั่วโมงจิตอาสา ให้นิสิตใช้ข้อมูลที่เคยปฏิบัติช่วยเหลือเป็นจิตอาสาในระดับ ม.6 มากรอกในระบบ พร้อมเตรียมเอกสารหลักฐานสำหรับยื่นแนบไปพร้อมแบบฟอร์มขอยื่นกู้
– หนังสือรับรองเงินเดือนสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน
– และเอกสารอื่น ๆ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่อง กยศ. ของคณะ

หมายเหตุ
บิดา-มารดา ที่ไม่ได้รับเงินเดือนประจำจากหน่วยงานบริษัท ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้
บิดา- มารดา หากคนใดคนหนึ่งได้รับเงินเดือนจากหน่วยงานบริษัท คนนั้นให้ใช้สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน
และคนใดไม่ได้รับเงินเดือน ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ ให้กรอกเฉพาะของคนนั้น ไม่ต้องกรอกข้อมูลอีกคน เพราะอีกคนใช้เอกสารรับรองจากหน่วยงานแล้ว

ขอบคุณข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต