คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร เปิดรับสมัครอาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร เปิดรับสมัครอาจารย์ สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประจำภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษา

  • จบปริญญาเอก และทำวิทยานิพนธ์ทางด้านสาขาปรัชญา หรือ ปรัชญาและศาสนา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่ (สกอ.) รับรอง

มีคะแนนภาษาอังกฤษ

  • Computer based TOEFL  = 173
  • Internet based TOEFL = 61
  • IELTS = 6.0

สามารถยืนคะแนนใดคะแนนหนึ่งได้ หรือถ้าไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษสามารถสมัครสอบ ได้ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำหนดรับสมัครตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2559

สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่คณะมนุษศาสตร์ หรือทางไปรษณีย์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใบสมัคร