คณะสังคมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ 3 อัตรา

คณะสังคมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ 3 อัตรา จะสังกัดภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะเวลาการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2559 ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะสังคมศาสตร์ โทร 0 5596 1999

job_social

ข้อมูล : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร