คณะแพทยศาสตร์ ม.น. ประกาศรับเพิ่ม โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (แพทย์แนวใหม่)

คณะแพทยศาสตร์ ม.น. ประกาศรับเพิ่ม โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (แพทย์แนวใหม่) การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แพทย์แนวใหม่) โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (แพทย์ 5 ปี) ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

โดยเปิดรับทั้งหมด 15 คน

ตั้งแต่วันที่ 15-18 กุมภาพันธ์นี้ โดยสามารถสมัครได้ที่คณะแพทย์เลยนะ

รายละเอียด Download

เอกสารประกอบ Download

ใบสมัคร Download

 

ข้อมูบ คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร