คณะแพทยศาสตร์ ม.น. ประกาศรับโควตาเพิ่มโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โดยกลุ่มเป้าหมายคือน้องๆ ที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2558 โรรงเรียนตั้งอยู่ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี และมีภูมิลำเนาอยู่ใน 6 จังหวัด พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์  อุตรดิตถ์ ตาก และสุโขทัย ไม่น้อนกว่า 5 ปี

โดยเปิดรับทั้งหมด 22 คน

ตั้งแต่วันที่ 15-18 กุมภาพันธ์นี้ โดยสามารถสมัครได้ที่คณะแพทย์เลยนะ

รายละเอียด Download

ใบสมัคร Download

 

ข้อมูบ คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร