คณะแพทยศาสตร์ เปิดรับพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร 8 อัตรา

สำหรับใครที่สนใจสามารถสมัครและดูรายละเอียดได้ตามประเภทที่ต้องการเลยจ๊ะ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินแผ่นดิน)
ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 2 อัตรา
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

รายละเอียด
ใบสมัคร

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินแผ่นดิน)
ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

รายละเอียด
ใบสมัคร

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินรายได้)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ภาควิชาพยาธิวิทยา

รายละเอียด
ใบสมัคร

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินรายได้)
ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ หน่วยวิศวกรรม งานอาคารสถานที่

รายละเอียด
ใบสมัคร

 

ข้อมูล www.med.nu.ac.th/fom/th