ครูคืนถิ่น ม.6 เปิดรับสมัครผ่านระบบแอทมิชชั่น เรียน 60 บรรจุ 65 เชคคุณสมบัติเลย

ครูคืนถิ่น ม.6 เปิดรับสมัครผ่านระบบแอทมิชชั่นเรียน 60 บรรจุ 65 เชคคุณสมบัติเลย สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่จะสมัครมีเปิดรับ 7  ในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่ สาขาภาษาไทย สาขาคณิตศาสตร์ สาขาเคมี สาขาชีววิทยา สาขาฟิสิกส์ สาขาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย แต่ก็ต้องดูอัตราบรรจุในแต่ล่ะจังหวัดนะว่ามีสาขาไหนกันบ้าง

[Update] โครงการครูคืนถิ่น นั้นน้อง ๆ สามารถสมัครเลือกทั้ง 7 สาขา มาก่อนได้เลย แล้วเมื่อแอดติดมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้เลือกน้อง ๆ เข้าโครงการอีกครั้งน๊ะ ส่วนคะแนน O-NET 30% นั้นเดียวทางมหาวิทยาลัยจะรอผลคะแนนจาก สทศ. เอกน๊ะอ หน้าที่ของเราคือแอดให้ติด

ครูคืนถิ่น ม.6 เปิดรับสมัครผ่านระบบแอทมิชชั่น

ครูคืนถิ่น ม.6 เปิดรับสมัครผ่านระบบแอทมิชชั่น

ครูคืนถิ่น ม.6 เปิดรับสมัครผ่านระบบแอทมิชชั่น

 

สาขาที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับคัดเลือก

ครูคืนถิ่น ม.6 เปิดรับสมัครผ่านระบบแอทมิชชั่น

 

อ้างอิงจาก การประชาสัมพันธ์การคัดเลือกโซนภาคเหนือตอนล่าง