(ทปอ.) ออกคู่มือการยืนยันสิทธิ์ เคลียริงเฮาส์ TCAS 61

(ทปอ.) ออกคู่มือการยืนยันสิทธิ์ เคลียริงเฮาส์ TCAS 61 สำหรับรอบแรก (รอบที่ 1/1 หรือ รอบ Porfolio ) ที่จะต้องเข้า เคลียริงเฮาส์โดย ระบบจะเปิดให้ใช้งาน วันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2560 น้องที่จะยื่นยันสิทธิ์หรือน้อง ๆ คนอื่นที่กำลังจะเข้าเรียนต่อปี 61 ก็มาอ่านคู่เมื่อเตรียมไว้ก่อนเพื่อความชัวเราจะได้ไม่กดพลาดนะจ๊ะ พี่เป็นห่วง

  1. เข้าระบบด้วย เลขประจำตัวประชาชน และ รหัสผ่าน

(ทปอ.) ออกคู่มือการยืนยันสิทธิ์ เคลียริงเฮาส์ TCAS 61

2. เมื่อเข้ามาครั้งแรก จะขึ้นสถานะ ขณะนี้ ท่านยังไม่ได้ดําเนินการยืนยันสิทธิ์

– ถ้า OK จะยืนยันสิทธิ์ก็กดคณะ/สาขาที่ต้องการ

– ถ้า ไม่ OK กด สละสิทธิ์ (จะเป็นการสละสิทธิ์ทั้งหมดเลยนะ)

(ทปอ.) ออกคู่มือการยืนยันสิทธิ์ เคลียริงเฮาส์ TCAS 61

3. ถ้ายืนยันในขั้นแรกก็จะให้เราตรวจสอบความถูกต้องแล้วยืนยันอีกครั้ง

(ทปอ.) ออกคู่มือการยืนยันสิทธิ์ เคลียริงเฮาส์ TCAS 61

ได้คณะ/สาขา ที่ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อย

(ทปอ.) ออกคู่มือการยืนยันสิทธิ์ เคลียริงเฮาส์ TCAS 61

4. ถ้ากด สละสิทธิ์ มาก็ยืนยันการสละสิทธิ์อีกครั้ง

(ทปอ.) ออกคู่มือการยืนยันสิทธิ์ เคลียริงเฮาส์ TCAS 61

เรียบร้อยสละสิทธิ์หมดเลย (เดินหน้าตามหาความฝันต่อไป 55+)

(ทปอ.) ออกคู่มือการยืนยันสิทธิ์ เคลียริงเฮาส์ TCAS 61

สำหรับเอกสาร PDF ของ ทปอ. ลิ้งนี้เลย >>คลิก<<

 

ขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)