ค่าเทอม ม.นเรศวร เริ่มใช้ปีการศึกษา 60

ม.นเรศวร ประกาศค่าเทอมนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 60 จากประกาศค่าธรรมเนียม ปีการศึกษา 2560 ในระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 โดยมีการปรับอัตราใหม่จากเดิม เราไปลองดูกันว่าอัตราใหม่นี้แต่ล่ะคณะ/สาขา เท่าไรกันบ้างไปดูกันเลย

กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์

ม.นเรศวร ประกาศค่าเทอมนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 60

ม.นเรศวร ประกาศค่าเทอมนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 60

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ม.นเรศวร ประกาศค่าเทอมนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 60

ม.นเรศวร ประกาศค่าเทอมนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 60

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ม.นเรศวร ประกาศค่าเทอมนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 60

 

ม.นเรศวร ประกาศค่าเทอมนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 60

Comments

comments