ค่าเทอม ม.นเรศวร เริ่มใช้ปีการศึกษา 60

ม.นเรศวร ประกาศค่าเทอมนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 60 จากประกาศค่าธรรมเนียม ปีการศึกษา 2560 ในระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 โดยมีการปรับอัตราใหม่จากเดิม เราไปลองดูกันว่าอัตราใหม่นี้แต่ล่ะคณะ/สาขา เท่าไรกันบ้างไปดูกันเลย ซึ่งค่าเทอมนี้ ยังไม่รวมค่าบำรุงหอสมุด ค่าสารสนเทศ และค่ารถไฟฟ้า 1,100 บาท นะ

กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์

ค่าเทอม มน

ค่าเทอม มน

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค่าเทอม มน

ค่าเทอม มน

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ค่าเทอม มน

ค่าเทอม มน