ชุดนิสิต ม.นเรศวร

ชุดนิสิต ม.นเรศวร สำหรับน้อง ๆ ที่อยากทราบว่าชุดนิสิต หรือเครื่องแต่งกาย ม.นเรศวร นั้นมีอะไรบ้าง และนิสิตชาย และหญิงนั้นสวมใส่เหมือนกันหรือเปล่า วันนี้พี่เอาชุดเครื่องแต่กายต่าง ๆ ของนิสิตชาย หญิง มาให้ได้ดูกันว่าจะต้องใส่อะไรแล้วเข็มเครื่องหมายเป็นอย่างไร

ชุดนิสิต ม.นเรศวร

ชุดเครื่องหมายนิสิตชาย

ประกอบไปด้วย
1. เข็มขัด + หัวเข็มขัด
2. ตุ้งติ้ง
3. เนคไท

ชุดเครื่องหมายนิสิตหญิง

ประกอบไปด้วย
1. เข็มขัด + หัวเข็มขัด
2. ตุ้งติ้ง
3. เข็มกัด
4. กระดุม

ชุดเครื่องหมายนิสิตหญิง

เสื้อนิสิตชาย

เสื้อนิสิตชายแขนยาว

เสื้อนิสิตหญิง

เสื้อนิสิตหญิง

ไม่มีจีบ ไม่มีสาบหนัง ไม่มีรวดลาย

กางเกง

กางเกงสแล็ค สีดำ

กระโปรงดำ

กระโปรงนิสิต ทรง A สีดำ ไม่ผ่าไม่มีรวดลาย

กระโปรงพิธีการ

กระโปรงพิธีการใช้ในงานพิธีสำคัญต่าง ๆ

กระโปรงพิธีการสีเทา

กางเกงพิธีการ

กางเกงพิธีการใช้ในงานพิธีสำคัญต่าง ๆ

กางเกงพิธีการ

รองเท้าคัทชู

รองเท้าคัทชูหญิง ไม่มีรวดลาย
รองเท้าคัทชูชาย