ทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร ติด Top 5 อัตราแข่งขันสูงที่สุดในประเทศ

ทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร ติด Top 5 อัตราแข่งขันสูงที่สุดในประเทศ ในรอบแอดมิสชั่น 59 ซึ่งได้รับการรายงานจากเว็บไซต์ Admission premium โดยอ้างอิงจากข้อมูลการทดสอบการยื่นคะแนนผ่านโปรแกรมคำนวน อยู่ในอันดับที่ 2 ในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวนยื่นเลือก 67 คน จำนวนรับ 22 คน อัตราการแข่งขัน 1 : 3
คะแนนขั้นต่ำ 69.40และอันดับ 1 นั้นเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนยื่นเลือก 63 คน จำนวนรับ 10 คน
อัตราการแข่งขัน 1 : 6 คะแนนขั้นต่ำ 73.64

ทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร ติด Top 5 อัตราแข่งขันสูงที่สุดในปรเทศ

 

ที่มา : admissionpremium.com