นักกีฬา ม.นเรศวร คว้า 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 43

นักกีฬา ม.นเรศวร คว้า 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์ ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 9-18 มกราคมนี้จากนี้ได้จากกีฬาเทควันโดใน รุ่นไม่เกิน 62 กก. มากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. บุคคลหญิง จากนางสาวกรรณิการ์ บัวทุม นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ และ รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย จากนายภาคภูมิ ระย้า นิสิตคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร โดยงานนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร ของเราส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันถึง จำนวน 11 ชนิดกีฬา โดยมีนักกีฬาที่เข้าแข่งขัน 195 คน โดยเป็นการชิงชัยจากหลากหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกว่า 160 สถาบัน

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 43
ขอบคุณภาพ : กองกิจการนิสิต
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 43
ขอบคุณภาพ : กองกิจการนิสิต

จากการสรุปเหรียญรางวัลล่าสุด (17 มกราคม 2559) ม.นเรศวร อยู่ในอันดับที่ 53 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และมหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนเจ้าเหรียญทองนั้นปัจจุบันนี้ยังเป็นของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังเหลือเวลาอีก 2 วันที่จะทำเหรียญรางวัลขอให้พี่ น้อง ชาวมอนอ ร่วมเป็นกำลังใจให้ทัพนักกีฬาของเรากันนะ

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 43

ข้อมูลจาก :  กองกิจการนิสิตกันเกราเกมส์