ผู้ประกอบการสถานบริการรอบ ม.นเรศวร รวมทำข้อตกลงจัดระเบียบการให้บริการ

ผู้ประกอบการสถานบริการรอบ ม.นเรศวร รวมทำข้อตกลงจัดระเบียบการให้บริการ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 กับชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก พร้อมรวมทำสื่อรณรงค์การดื่มสุรา เพราะเป็นสาเหตุทำให้ประสิทธิภาพทางการศึกษาลดลง เพื่อประโยชน์สาธารณะ พร้อมติดป้ายประกาศห้าม นิสิตนักศึกษาแต่งกายชุดนักเรียนเข้าใช้บริการ โดยจะเริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2559

ผู้ประกอบการสถานบริการรอบ ม.นเรศวร

ผู้ประกอบการสถานบริการรอบ ม.นเรศวร

 

ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงขิงมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565
ข้อมูล : ชมรมนักข่าวจังหวัดพิษณุโลก