มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 5 อัตรา

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 5 อัตรา โดยสังกัดหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สถาบันการศึกษาต่อเนื่อง กองบริการวิชาการ และทรัพย์สิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์

กลุ่มงานบริการ

  • พนักงานธุรการจำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนประกาศนียบัตรขั้นสูง (ปวส) เดือนละ 13,800 บาท

สังกัดสถาบันการศึกษาต่อเนื่อง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

  • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทนปริญญาตรี เดือนละ 18,000 บาท

สังกัดกองบริการวิชาการ และทรัพย์สินและคณะวิศวกรรมศาสตร์

  • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในจำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนปริญญาตรี เดือนละ 18,000 บาท

คณะแพทยศาสตร์

งานวิชาชีพเฉพาะ

  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์จำนวน 1 อัตราค่า ตอบแทนปริญญาตรีเงินเดือน 1,9500 บาท

คณะแพทยศาสตร์

 

**เป็นผู้มีความสามารถทักษะภาษาอังกฤษ โดยกำหนดคะแนนภาษาอังกฤษ Cambridge English Placement Test ระดับ A2 ขึ้นไปโดยผู้ที่ได้รับเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเงินแผ่นดินครั้งที่ 1/2558 ต้องดำเนินการสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาลัยกำหนดการปฏิบัติงานการทดลองปฏิบัติงานเปิดรับ

 

สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ กองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร สมัครตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคมถึง 17 สิงหาคม 2559

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.personnel.nu.ac.th/home