มาแล้ว… ระเบียบ TCAS 63 รอบโควตา ม.นเรศวร

มาแล้ว… ระเบียบ TCAS 63 รอบโควตา ม.นเรศวร สำหรับน้อง ๆ นักเรียน 18 จังวัดภาคเหนือห้ามพลาด จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานีและจังหวัดชัยนาท 

คุณสมบัติ

– นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2554
– นักศึกษาผู้ใหญ่ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษาสุดท้ายของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในโครงการจัดการศึกษานอกโรงเรียนประเภทชั้นเรียน
– ผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษาสุดท้ายของการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

โครงการโควตา มาแล้วปีนี้รับถึง 3,022 คน 16 คณะ 1 วิทยาลัย เปิดรับสมัคร 6-20 กุมภาพันธ์ 2563 นี้

กำหนดการ

สาขาที่เปิดรับ

ระเบียบ TCAS 63 รอบโควตา ม.นเรศวร

ระเบียบ TCAS 63 รอบโควตา ม.นเรศวร

ระเบียบ TCAS 63 รอบโควตา ม.นเรศวร

ระเบียบ TCAS 63 รอบโควตา ม.นเรศวร

ระเบียบ TCAS 63 รอบโควตา ม.นเรศวร

ระเบียบ TCAS 63 รอบโควตา ม.นเรศวร

ระเบียบ TCAS 63 รอบโควตา ม.นเรศวร