ม.นเรศวร คว้าอันดับ 11 มหาลัย “สีเขียว ปี 2015”

ม.นเรศวร คว้าอันดับ 11 มหาลัย “สีเขียว ปี 2015” จากที่มหาวิทยาลัยมีนโยบาย การพัฒนามหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ล่าสุด UI Green Metric World University Ranking จากมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวทั่วโลก ประจำปี 2015 ซึ่งเกณฑ์โดยตัวชี้วัดมาตรฐานในการให้คะแนนเพื่อจัดอันดับ ในปี 2015 มีทั้งหมด 6 แบบ โดยแบ่งออกเป็นเปอร์เซ็น

ม.นเรศวร คว้าอันดับ 11  มหาลัย “สีเขียว ปี 2015”

ถ้าว่าเรามาดูกันเฉพาะในประเทศไทย ว่ามีมหาวิทยาลัยอีกกี่แห่งที่ได้รับการจัดอันดับเท่าไรกันบ้าง และยังมี 10 แห่งที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ในไทยประจำปี  2015 จะมีมหาวิทยาลัยอะไรกันบ้างไปดูกัน

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย (อันดับ 30 ของโลก)
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อันดับ 52 ของโลก)
3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อันดับ 54 ของโลก)
4. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อันดับ 61 ของโลก)
5. มหาวิทยาลัยมหิดล (อันดับ 71 ของโลก)
6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อันดับ 73 ของโลก)
7. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อันดับ 77 ของโลก)
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อันดับ 78 ของโลก)
9. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (อันดับ 95 ของโลก)
10. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อันดับ 124 ของโลก)

11. มหาวิทยาลัยนเรศวร  (อันดับ 156 ของโลก)

และเรามาดูกันว่าปีนี้ UI Green Metric World University Ranking ได้ให้คะแนนเกณฑ์โดยตัวชี้วัดทั้ง 6 ข้อเท่าไรกันบ้าง

ม.นเรศวร คว้าอันดับ 11  มหาลัย “สีเขียว ปี 2015”

จากคะแนนที่ได้รับการจัดอันดับในปีนี้ อันดับในไทยเรายังไม่ได้ขยับขึ้นหรือลง แต่อันดับโลกของเรานั้นหล่นลงมาจากปีที่แล้ว จากอันดับที่ 117 ของโลก เป็นอันดับที่ 156 ของโลก

 

ที่มา : UI Green Metric World University Ranking