ม.นเรศวร คว้าอันดับ 4 มหาลัย “สีเขียว ปี 2016”

ม.นเรศวร คว้าอันดับ 4 มหาลัย “สีเขียว ปี 2016” จากที่มหาวิทยาลัยมีนโยบาย การพัฒนามหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว มายาวนานตลอดหลายปี ทำให้จากปี 2015 ม.นเรศวร คว้าอันดับ 11  มหาลัย “สีเขียว” ในประเทศไทยล่าสุด UI Green Metric World University Ranking จากมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวทั่วโลก ประจำปี 2016 ซึ่งเกณฑ์โดยตัวชี้วัดมาตรฐานในการให้คะแนนเพื่อจัดอันดับ ในปี 2016 มีทั้งหมด 6 แบบ โดยแบ่งออกเป็นเปอร์เซ็น

ม.นเรศวร คว้าอันดับ 4 มหาลัย “สีเขียว ปี 2016”

ถ้าว่าเรามาดูกันเฉพาะในประเทศไทย ว่ามีมหาวิทยาลัยอีกกี่แห่งที่ได้รับการจัดอันดับเท่าไรกันบ้าง และยังมี 10 แห่งที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ในไทยประจำปี  2016 จะมีมหาวิทยาลัยอะไรกันบ้างไปดูกัน

1. มหาวิทยาลัยมหิดล
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. มหาวิทยาลัยนเรศวร
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10. มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

และเรามาดูกันว่าปีนี้ UI Green Metric World University Ranking ได้ให้คะแนนเกณฑ์โดยตัวชี้วัดทั้ง 6 ข้อเท่าไรกันบ้าง

ม.นเรศวร คว้าอันดับ 4  มหาลัย “สีเขียว ปี 2016”

 

จากคะแนนมีผลการจัดอันดับอยู่ที่ 4 ของประเทศไทย จาก 22 มหาวิทยาลัยไทย และมีผลการจัดอันดับที่ 17 ของอาเซียน จาก 85 มหาวิทยาลัย ที่สำคัญมีผลการจัดอันดับที่ 112 ของโลก จาก 516 มหาวิทยาลัยทั่วโลก

ม.นเรศวร คว้าอันดับ 4 มหาลัย “สีเขียว ปี 2016”

ม.นเรศวร คว้าอันดับ 4 มหาลัย “สีเขียว ปี 2016”

 

ที่มา : UI Green Metric World University Ranking