ม.นเรศวร คว้าอันดับ 5 UI GreenMetric world university ranking 2017

ม.นเรศวร คว้าอันดับ 5 UI GreenMetric world university ranking 2017 จากในปีนี้มีมหาวิทยาลัยทั่วโลกเข้าร่วมโครงการนี้ถึง 619 แห่ง โดยแบ่งออกเป็นมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 26 แห่ง เพิ่มขึ้นจากปีก่อนมา 4 แห่ง โดย 10 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยในไทยได้แก่

ม.นเรศวร คว้าอันดับ 5 UI GreenMetric world university ranking 2017

UI GreenMetric world university ranking เป็นองค์กรที่จัดอันดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่มีการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนทั้งโครงสร้างพื้นฐาน พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของเสีย น้ำ การขนส่ง และการศึกษางานวิจัย เป็นต้น เรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มหาวิทยาลัยไหนได้อันดับเท่าไหร่กันบ้าง ส่วนมหาวิทยาลัยนเรศวร เราคว้าอันดับ 5 ของไทย ลำดับที่ 143 ของโลก

ลำดับที่ 1 ในไทย ลำดับที่ 86 ของโลก มหาวิทยาลัยมหิดล
ลำดับที่ 2 ในไทย ลำดับที่ 90 ของโลก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลำดับที่ 3 ในไทย ลำดับที่ 96 ของโลก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลำดับที่ 4 ในไทย ลำดับที่ 122 ของโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ลำดับที่ 5 ในไทย ลำดับที่ 143 ของโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร
ลำดับที่ 6 ในไทย ลำดับที่ 156 ของโลก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ลำดับที่ 7 ในไทย ลำดับที่ 168 ของโลก มหาวิทยาลัยสยาม
ลำดับที่ 8 ในไทย ลำดับที่ 176 ของโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ลำดับที่ 9 ในไทย ลำดับที่ 183 ของโลก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ลำดับที่ 10 ในไทย ลำดับที่ 195 ของโลก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ม.นเรศวร คว้าอันดับ 5 UI GreenMetric world university ranking 2017

จากผลการจัดอันดับนี้เราลดลงจากปีก่อนมา 1 อันดับ แต่เราก็มีผลการประเมินที่ดีขึ้น สำหรับมหาวิทยาลัยนเรศวรนั้น ได้รับการจัดอันดับประเภทอาคาร อยู่ในอันดับที่ 45 ของโลกเลยที่เดียว สุดท้ายเรามาดูบรรยากาศของมหาวิทยาลัยที่สวยงามกันดีกว่า

ม.นเรศวร คว้าอันดับ 5 UI GreenMetric world university ranking 2017

ม.นเรศวร คว้าอันดับ 5 UI GreenMetric world university ranking 2017

ม.นเรศวร คว้าอันดับ 5 UI GreenMetric world university ranking 2017

ม.นเรศวร คว้าอันดับ 5 UI GreenMetric world university ranking 2017

ม.นเรศวร คว้าอันดับ 5 UI GreenMetric world university ranking 2017

ม.นเรศวร คว้าอันดับ 5 UI GreenMetric world university ranking 2017

ม.นเรศวร คว้าอันดับ 5 UI GreenMetric world university ranking 2017

ที่มา http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2017/