ม.นเรศวร คว้าอันดับ 8 มหาวิทยาลัยคุณภาพด้านวิชาการในไทย

ม.นเรศวร  คว้าอันดับ 8 มหาวิทยาลัยคุณภาพด้านวิชาการในไทย จากที่เว็บไซต์โบเมตริกส์จากประเทศสเปน ได้ออกประกาศการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก เผยข้อมูลการวิจัยคุณภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ถูกจัดอันดับที่ 8 มหาวิทยาลัยด้านวิชาการในประเทศไทย ซึ่งในอันดับตอื่นๆ เรามาดูกันว่ามีมหาวิทยาลัยอะไรกันบ้าง

อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล

อันดับที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อันดับที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

อันดับที่ 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อันดับที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อันดับที่ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง

อันดับที่ 8 มหาวิทยาลัยนเรศวร (อันดับที่ 225 ของเอเชีย และอันดับที่ 987 ของโลก)

อันดับที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อันดับที่ 10 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ถือได้ว่าเป็นข่าวดีที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ของเราจัดขยับอันดับขึ้นมา จากเดิมทั้งนี้พี่น้องชาวมอนอ ก็ภูมิใจและร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้พัฒนาเพิ่มขึ้นไปอีกนะจ๊ะ

ที่มา : webometrics.info