ม.นเรศวร ติดอันดับ 10 ของประเทศ มหาวิทยาลัยยอดนิยม แอดมิชชัน 2559

จากที่ทาง Mornornews ได้นำเสนอข้อมูลสถิติ คณะ/สาขาที่ติดอันดับ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะนิติศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ติดอันดับ 7 คณะนิติศาสตร์ที่มีผู้สนจะยืนผล Admission มากที่สุด โดยการเปิดเผยข้อมูลจากสถิติของเว็บไซต์ Admission premium โดยล่าสุดได้เปิดเผยสถิติ 10 มหาวิทยาลัยยอดนิยม แอดมิชชัน 2559 ออกมาจากข้อมูลความสนใจของนักเรียนที่นำผลคะแนนไปคำนวณกับโปรแกรมประเมินโอกาสติด แอดมิชชัน

โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรของเรานั้นก็ติดอันดับ 1 ใน 10 อีกด้วยนี้ก็เป็นข่าวดีที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ของเรานั้นมีนักเรียนสนใจ และต้องการที่จะยื่นผล แอดมิชชัน มากถึง 4,029 คน โดยสถิติของโปรแกรมประเมินโอกาสติด แอดมิชชัน ซึ่งในอันดับ 1 นั้นก็จะเป็นมหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์ ถึง 11,367 คน

TOP 10 มหาวิทยาลัยยอดนิยม แอดมิชชัน 2559

1.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6.มหาวิทยาลัยศิลปากร
7.มหาวิทยาลัยมหิดล
8.มหาวิทยาลัยบูรพา
9.มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10.มหาวิทยาลัยนเรศวร

20160505192128

 

สถิติจากโปรแกรมประเมินโอกาสแอดฯติด Admissions Genius 59 ณ เวลา 19:06 น. วันที่ 05/05/59

ขอบคุณข้อมูลจาก  Admission premium.com