ม.นเรศวร ประกาศรับ TCAS รอบ 3 การรับตรงร่วมกัน 62 จำนวน 1,223 คน

ม.นเรศวร ประกาศรับ TCAS รอบ 3 การรับตรงร่วมกัน 62 จำนวน 1,223 คน จากที่การรับสมัคร TCAS62 รอบโควตา ได้สิ้นสุดไปแล้วจากการขยายการรับสมัครมาถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ท 2562 ที่ผ่านมา วันนี้ทางเว็บไซต์ admission.nu.ac.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์งานรับเข้าได้ประกาศระเบียบการรับสมัครนิสิต TCAS รอบ 3 การรับตรงร่วมกัน 62 จำนวน 1,223 คน 

โดยใช้อัตราส่วนคะแนน

  • GPAX 6 เทอม คิดเป็น 20 %
  • O-NET คิดเป็น 30 %
  • GAT/PAT คิดเป็น 50 %

ซึ่งรายละเอียดสาขาและคุณสมบัติสามารถดูได้จากระเบียนการรับสมัครได้เลย

ระเบียบการฉบับเต็ม

โดยจะเปิดรับสมัครในวันที่ 17-29 เมษายน 2562 ที่เว็บไซต์ http://mytcas.com