ม.นเรศวร เปิด TCAS รอบ 5 การรับตรงอิสระ

ม.นเรศวร เปิด TCAS รอบ 5 การรับตรงอิสระ มาแล้ว รอบ 5 ม.นเรศวร เปิดรับแล้ว 100 ที่นั่ง ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) เปิดรับทั้งหมด 2 คณะ/สาขา คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม รับ 40 ที่นั่ง และคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รับ 60 ที่นั่ง ถ้าน้องๆ คนไหนสนใจก็สมัครได้เลย

รายละเอียดเพิ่มเติม http://bit.ly/2KV2Tyv
ม.นเรศวร เปิด TCAS รอบ 5 การรับตรงอิสระ

ม.นเรศวร เปิด TCAS รอบ 5 การรับตรงอิสระ

ค่าเทอมจ้า
ม.นเรศวร เปิด TCAS รอบ 5 การรับตรงอิสระ