ม.นเรศวร เปิดรับพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา

ม.นเรศวร เปิดรับพนักงาน ตามประกาศมหาลัยนเรศวร เรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2560 จำนวน 9 อัตรา โดยแบ่งเป็น กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ โดยรับทั้งวุฒิ ปวส-ปริญญาตรี

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • กลุ่มงานบริการพนักงานธุรการ 2 อัตรา (วุฒิ ปวส.)
  เงินเดือน 13,800 บาท
  (สังกัด คณะบริหารฯ และคณะเภสัชศาสตร์)
 • กลุ่มงานเทคนิคนายช่างเทคนิค 3  อัตรา (วุฒิ ปวส.)
  เงินเดือน 13,800 บาท
  (สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ คณะบริหารฯ และคณะเภสัชศาสตร์)
 • กลุ่มงานบริหารทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2  อัตรา (วุฒิ ป.ตรี)
  เงินเดือน 18,000 บาท
  (สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ และคณะบริหารฯ)
 • กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1  อัตรา (วุฒิ ป.ตรี)
  เงินเดือน 19,500 บาท
  (สังกัด คณะแพทยศาสตร์)

วันรับสมัคร

สมัครได้ด้วยตนเอง ณ กองการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่วันที่ 11-19 มกราคม 2560

วันสอบข้อเขียน

จะทำการทดสอบข้อเขียนในวันที่ 27 กราคม 2560

อ่านรายลัเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.personnel.nu.ac.th