รวมภาพบรรยากาศ งานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557

ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557 นี้เราจึงได้รวมภาพบรรยากาศ งานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557 และความประทับใจมาให้ได้ดูกัน

รวมภาพบรรยากาศ งานพระราชทานปริญญาบัตร

รวมภาพบรรยากาศ งานพระราชทานปริญญาบัตร

รวมภาพบรรยากาศ งานพระราชทานปริญญาบัตร

รวมภาพบรรยากาศ งานพระราชทานปริญญาบัตร

รวมภาพบรรยากาศ งานพระราชทานปริญญาบัตร

รวมภาพบรรยากาศ งานพระราชทานปริญญาบัตร

รวมภาพบรรยากาศ งานพระราชทานปริญญาบัตร

รวมภาพบรรยากาศ งานพระราชทานปริญญาบัตร

รวมภาพบรรยากาศ งานพระราชทานปริญญาบัตร

รวมภาพบรรยากาศ งานพระราชทานปริญญาบัตร

รวมภาพบรรยากาศ งานพระราชทานปริญญาบัตร

รวมภาพบรรยากาศ งานพระราชทานปริญญาบัตร

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณนายแบบ นางแบบทุกคนนะครับที่ได้ให้โอกาสในการเก็บภาพความประทับใจในปีนี้