รวมเว็บไซต์ประกาศผล Admissions ประจำปีการศึกษา 2559

เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นอีกแล้ว ตามกำหนดการของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท) ที่กำหดจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2559 ใน วันที่ 5 มิถุนายน 2559 เวลา 18.00 น.

เพื่อเป็นการเตรียมตัวเพื่อจะรอดูการประกาศผล เราจึงรวบรวมเว็บไซต์ที่จะประกาศผล Admissions ในครั้งนี้ให้ได้น้องเลือกไปตรวจสอบผลการคัดเลือกกัน
รวมเว็บไซต์ประกาศผล Admissions ประจำปีการศึกษา 2559