รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ระบบรับตรง(โควตา) ปี 2559 และกำหนดการตรวจร่างกาย พร้อมการสอบสัมภาษณ์

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ระบบรับตรง(โควตา) ปี 2559 และกำหนดการตรวจร่างกาย พร้อมการสอบสัมภาษณ์ ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้ว พร้อมกำหนดการตรวจร่างกาย และวันสัมภาษณ์ สำหรับน้องๆ รอบโควตา พี่ๆ ชาวมอนอก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆ ที่สอบติดนะครับ แล้วพบกันวันตรวจร่างกาย และสัมภาษณ์ จ๊ะ

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ระบบรับตรง(โควตา) ปีการศึกษา 2559

ประกาศทดสอบสุขภาพจิต การสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย
ตารางเวลาสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย /แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบรายชื่อ

โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ (เด็กดีมีที่เรียน) ปีการศึกษา 2559

ประกาศการสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย
ตารางเวลาสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
ตรวจสอบรายชื่อ

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท(แพทย์ 5 ปี) ปีการศึกษา 2559

ประกาศการสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย/แบบฟอร์มต่างๆ อ่านรายละเอียด…
ตรวจสอบรายชื่อ

โครงการผู้มีความสามารถด้านกีฬา ปีการศึกษา 2559

ประกาศการสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย
ตารางเวลาสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
ตรวจสอบรายชื่อ

โครงการลูกพระฆเนศ ปีการศึกษา 2559

ประกาศการสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย อ่านรายละเอียด…
ตารางเวลาสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย อ่านรายละเอียด…
ตรวจสอบรายชื่อ

โครงการนาฏศิลป์ ดนตรี ปีการศึกษา 2559

ประกาศการสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย
ตารางเวลาสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
ตรวจสอบรายชื่อ

 

ที่มา : กองบริการการศึกษา