สูตรคำนวณคะแนน โควตา ม.นเรศวร พร้อมเทียบคะแนนสูง- ต่ำ

สูตรคำนวณคะแนน โควตา ม.นเรศวร พร้อมเทียบคะแนนสูง- ต่ำ จากที่ ม.นเรศวร ทีมงาน Mornornews จึงทำสูตรการคำนวนคะแนนรอบโควตามาให้ได้ลองคำนวณกัน พร้อมตารางคะแนนสูง-ต่ำ ให้ได้เปรียบเทียบกัน

สูตรคำนวณคะแนน โควตา ม.น.

สูตรคำนวณคะแนน โควตา ม.น.สูตรคำนวณคะแนน โควตา ม.น.  สูตรคำนวณคะแนน โควตา ม.น.

สูตรค านวณคะแนน GAT/PAT = 10*ค่าน้ าหนัก*คะแนนที่ได้/คะแนนเต็ม
คะแนนเต็ม GAT และ PAT
GAT = ความถนัดทั่วไป 300 คะแนน
PAT1 = ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 300 คะแนน
PAT2 = ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 300 คะแนน
PAT3 = ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 300 คะแนน
PAT4 = ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 300 คะแนน
PAT5 = ความถนัดทางวิชาชีพครู 300 คะแนน
PAT6 = ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ 300 คะแนน
PAT7.1 = ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส 300 คะแนน
PAT7.2 = ความถนัดทางภาษาเยอรมัน 300 คะแนน
PAT7.3 = ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น 300 คะแนน
PAT7.4 = ความถนัดทางภาษาจีน 300 คะแนน
PAT7.5 = ความถนัดทางภาษาอาหรับ 300 คะแนน
PAT7.6 = ความถนัดทางภาษาบาลี 300 คะแนน

สูตรคำนวณคะแนน โควตา ม.น.

calulator_qu-6

คะแนนรวม = คะแนน GPA5 ภาคเรียน+คะแนน GAT+คะแนนPAT1+คะแนนPAT2
(100+150+75+175 = 500 คะแนน)

และนี่คือคะแนนสูงต่ำ

ปี 2555

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

 
ที่มา : กองบริการการศึกษา