อบต. ท่าโพธิ์ คุมเข้มจัดระเบียบร้านค้ารอบ ม.นเรศวร

อบต. ท่าโพธิ์ คุมเข้มจัดระเบียบร้านค้ารอบ ม.นเรศวร ไม่อนุญาตให้ร้านค้าติดตั้ง และวางขายของบนถนนหรือทางเดิน จากปัญหาที่เป็นมานาน สำหรับร้านค้าที่ว่างขายของรอบ มหาวิทยาลัยนเรศวร รุกล้ำพื้นที่ถนน ทำให้การเดินทางนั้นมีปัญหามายาวนาน จากปัญหาล่าสุด อบต. ท่าโพธิ์ ได้ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนร้านค้าที่รุกล้ำพื้นที่ถนน ให้รือถอนสิ่งบูกสร้าง หรือร้านค้า ต่างๆ ออกจากบริเวณถนน และทางเดินเท้าแล้ว

คุมเข้มจัดรัเบียบร้านค้ารอบ ม.นเรศวร

 

คุมเข้มจัดรัเบียบร้านค้ารอบ ม.นเรศวร

ป้ายแจ้งเตือน จะมีติดเป็นจุดๆ ตลอดเส้นทาง

คุมเข้มจัดรัเบียบร้านค้ารอบ ม.นเรศวร

เริ่มมีการรื้อถอนบ้างแล้ว

คุมเข้มจัดรัเบียบร้านค้ารอบ ม.นเรศวร

คุมเข้มจัดรัเบียบร้านค้ารอบ ม.นเรศวร