เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษา ปี 2559 ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์

เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษา ปี  2559 ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์  เป็นทุนที่สนันสนุนนิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์  โดยนิสิตมี คุณสมบัติ

1. เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

2. ขาดแคลนทุนทรัพย์

3. นิสิตทุกชั้นปี

จำนวนเงินทุน 5,000 บาท (ไม่ต่อเนื่อง) กำหนดส่งภายในวันที่ 31 มกราคม 2559 โอกาสดีๆ มาแล้วน้องๆ ห้ามพลาดนะจ๊ะ

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ คลิก

และส่งเอกสารที่คณะของน้องๆ ได้เลย