เผยสถิติคณะพยาบาลศาสตร์ มีผู้สมัครโควตาปี 59 สูงสุด

เผยสถิติคณะพยาบาลศาสตร์ มีผู้สมัครโควตาปี 59 สูงสุด จากที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เปิดรับสมัครนิสิตรอบโควตาปี 59 และรายงานตัวเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนั้น ล่าสุด นายประจินต์ เมฆสุธีพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เผยข้อมูล คณะที่มียอดการสมัครรอบโควตาสูงที่สุด คือ

  1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 1,896 คน
  2. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม 1,391 คน
  3. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาภาษาไทย หลักสูตร 5 ปี 1,015 คน
  4. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 890 คน
  5. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 851 คน
  6. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 849 คน

ด้วยยอดผู้สมัครที่มากมายขนาดนี้ทำให้แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ของเรานั้นเต็มไปด้วยคุณภาพ จากที่ได้ผลิตบัณฑิต ออกไปสู่สังคม

 

ข้อมูล matichon.co.th
ภาพ www.nu.ac.th