เผย 8 รายชื่อผู้สมัครและผู้ตอบรับการทาบทามผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

จากเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เปิดให้มีการเสนอรายชื่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยจากการทาบทาม คณะกรรมการสรรหาได้เปิดเผย 8 รายชื่อผู้สมัครและผู้ตอบรับการทาบทามผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

เผย 8 รายชื่อผู้สมัครและผู้ตอบรับการทาบทามผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

และจะมีการนำเสนอนโยบายในวันที่ 5 กันยายน 2559 นี้เวลา 09.01-11.40 น. สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับฟังได้ที่ โรงละคร มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือรับชมผ่านการถ่ายทอดสดในวันนั้น

เผย 8 รายชื่อผู้สมัครและผู้ตอบรับการทาบทามผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ขอขอบคุณข้อมูล office.nu.ac.th/president