2 พฤศจิกายน 2559 เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2

unnamed2 พฤศจิกายน 2559 เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2 ตามที่สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ประกาศไม่มีผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ในครั้งที่ 1 ล่าสุดคณะสรรหาอธิการบดี ได้ประกาศเป็นให้หน่วยงานภายใน คณะ/วิทยาลัย/สำนักงาน ร่วมเสนอรายชื่อสรรหาอีกครั้ง และจะเปิดรับข้อเสนอแนะการสรรหาอธิการบดี จากประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่  9 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงละคร มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ที่มา  : office.nu.ac.th/president2